Skip to content
search
Wellness การลักลอบค้าสัตว์ป่าเป็นเหตุ! ฟรีแลนด์ ขอแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คนที่ต้นตอ

การลักลอบค้าสัตว์ป่าเป็นเหตุ! ฟรีแลนด์ ขอแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คนที่ต้นตอ

การลักลอบค้าสัตว์ป่าเป็นเหตุ! ฟรีแลนด์ ขอแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คนที่ต้นตอ
Steven Galster, founder of Freeland non-profit environmental organisation
By Pichaya Petrachaianan
By Pichaya Petrachaianan
August 01, 2020
COVID-19 จะไม่ใช่การระบาดครั้งสุดท้ายของโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน และประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการระบาดของไวรัสครั้งต่อไปในอนาคต

ฟรีแลนด์ (Freeland) องค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์และสัตว์ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย มีข้อความสำคัญเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจากสัตว์สู่คนที่ทุกคนควรฟัง เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ คือ “ระเบิดไวรัสที่ปะทุข้ึนในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ทำร้ายโลกทั้งใบ" สตีเวน กัลสเตอร์ ผู้ก่อตั้งฟรีแลนด์กล่าว “ผลกระทบด้านลบในแง่ของยอดผู้เสียชีวิต ความเจ็บป่วยและการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจนั้นมีมากกว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือการก่อการร้ายในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา" และแม้ว่าการรับมือของประเทศไทยจะได้รับคำชื่นชมจากสายตาชาวโลก แต่ประเทศไทยก็ยังห่างไกลจากคำว่าปลอดเชื้อจากการระบาดใหญ่ครั้งนี้

 

ในประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านสัตววิทยา ความเสี่ยงที่สูงจึงเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการว่า 75% ของโรคติดเชื้อใหม่ทั้งหมดเป็นการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คน และการกระทำของมนุษย์นี่เองที่ทำให้ตัวเลขนี้สูงขึ้นเรื่อย ๆ จากการค้าสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นและการทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า สัตว์ป่าจึงถูกบังคับให้ต้องเข้าใกล้หรือสัมผัสใกล้ชิดกับมนุษย์อย่างผิดธรรมชาติ

“ประเทศไทยอยู่ตรงทางแยก” สตีเวนกล่าว “มันจะเป็นแหล่งที่มาของการระบาดของไวรัสตัวใหม่หรือไม่ หรือประเทศไทยจะนำพาโลกไปสู่การสร้างวัคซีนธรรมชาติอย่างถาวร ตามแนวทาง ‘One Health’ แนวทางที่จะช่วยพิทักษ์รักษาธรรมชาติ ด้วยความเชื่อที่ว่า นี่คือวิธีการต่อสู้กับโรคระบาดและปัญหาด้านนิเวศวิทยาอื่น ๆ ฟรีแลนด์รณรงค์และปล่อยแคมเปญระดับโลก EndPandemics เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นตอของโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน ฟรีแลนด์เชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำระดับโลกในการยับยั้งการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนด้วยการสั่งห้ามการค้าสัตว์ป่าและขยายโครงการพิทักษ์สัตว์ป่า

สตีเวน ยังชี้ให้เห็นว่า กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับใหม่ของประเทศไทยที่ผ่านในช่วงปลายปี 2019 ทำให้การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายมีโทษมากขึ้น แต่แน่นอนว่าภูมิภาคนี้ยังคงเป็นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ป่า เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฟรีแลนด์ได้เสนอแผนงานที่สามารถเปลี่ยนประเทศไทยจากประตูสู่การค้าสัตว์ป่า ให้กลายเป็นผู้พิทักษ์โลกและผู้คนทั่วโลกด้วยแนวทาง "One Health" แผนงานประกอบด้วย:

• ห้ามการค้าขายสัตว์ป่า
• ช่วยตัวแทนจำหน่ายสัตว์ป่าที่ถูกกฎหมายเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
• ขยายโครงการฟื้นฟูเสือไทยที่ประสบความสำเร็จให้เป็นแบบจำลองระดับโลก
• นำเครือข่ายการพิทักษ์สัตว์ป่าแห่งอาเซียนที่มีประเทศไทยเป็นผู้นำกลับมาดำเนินการอีกครั้ง
• มอบอำนาจให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยึดทรัพย์สินของผู้ค้าผิดกฎหมาย เพื่อนำไปเป็นเงินทุนในการคุ้มครองธรรมชาติ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฟรีแลนด์ โปรดคลิกที่ freeland.org

  • Translation Siriya Kallayasiri

Tags

Wellness read in thai Freeland EndPandemic One Health B.Grimm wildlife sustainability zoonotic virus pandemic COVID-19

clear
keyboard_arrow_up

In order to provide you with the best possible experience, this website uses cookies. For more information, please refer to our Privacy Policy.

close